About Us

Located in the Taipei Art District, Daguan Gallery is devoted to promote exhibitions through historical and academic perspectives. Daguan Gallery has extensive experiences and great discernment with artists and their works. We pay close attention to fine Chinese paintings and modern oil paintings, introduce representative masters and potential new artists through exhibitions, and hold controversial academic exhibitions regularly. To fit in with the painting style, Daguan Gallery is decorated in a grey-white mode with special lighting. The interior, designed by Noiz Architects, displays modernity and oriental taste to discover greater possibilities between art works and the audience.

Daguan aims to promote art works of the highest quality and establish a close relationship between commercial, official, academic and private galleries. Through the study of fine art works, Daguan also builds a solid foundation for art collection in the Far East.

Daguan Gallery intends to approach art from different aspects, including originality, exhibitions, critical reviews, education and art promotion, and believes that the cooperation between various art industries is the answer for the prosperous future for the arts.

Modern Chinese Ink Masters: LAN YING, CHEN HONG-SHOU, WU LI, WEN DIAN, LI SHAN, FANG SHI-SHU, LI FANG-YING, ZHANG XIONG, XU GU, ZHU CHENG, REN YI, WU CHANG-SHI, QI BAI-SHI, CHEN HENG-KE, JIN CHENG, GAO JIAN-FU, PU JIN, XIAO SUN, YU MING, JIN ZHANG, CHEN SHU-REN, LIU KUI-LING, YU FEI-AN, HE TIAN-JIAN, HU PEI-HENG, ZHENG WU-CHANG, XU CAO, MA JIN, QI KUN, CHEN SHAO-MEI, TIAN SHI-GUANG

Taiwanese Contemporary Artist: Pu Ru, Huang Jun-Bi, Zhang Daqian, Yang San-Lang, Chiang Chao-Shen, Hsia Yi-Fu, Liu Kuosung, Yuan Jai, Lee Yih Hong, Wu Jhycheng, Yuan Huili, Wu Chi-Tao, Ku Shih-Yung, Yao Jui-Chung, Wang Hsiao-Ching, Huang Wen-Lin, Ke Wei-Kuo, Hsu Hui-Ching, Lo Chan-Peng, Wang Yi-Ping, Reng Tsai, Kuo Pei-Chi, Liou Shiuan Shi

Hong Kong Ink Artists: Leung Tung Choi, Choi Hoi Ying, Ng Kwun Lun, Kum Chi Keung, Li Jing , Koon Wai Bong, Leung Ka Yin, Chan Keng Tin, Choi Tak Yee Barbara, Cheuk Ka Wai Cherie, Cheng Tan Shan Sam, Hui Hoi Kiu Angel, Chan Sui Ying Zaffer, Lau Ching Wa Jess, Chan Kwan Lok

Contemporary Chinese Ink Artists: Qian Yishi, Li Tingting, Zhang Xiaoli

Emerging Talents: Yu Sheng-Reui, Yen Chun, Liang Yu-Hsuan

Japanese Photographer: Shikama Takeshi

The Space

The Interior of Dragon Gallery is Designed by Noiz Architects led by renowned architect Keisuke Toyoda. The contemporary take on eastern aesthetics creates a space for art exhibitions.